Professionals


Generaties² is een groot onderzoek dat zich richt op de vraag hoe zwangere vrouwen zich voorbereiden op het aanstaande moederschap. De vrouwen worden vanaf ongeveer 12 weken zwangerschap gevolgd en het onderzoek loopt door tot de kinderen van deze vrouwen 1 jaar oud zijn. Tijdens de zwangerschap zijn er 3 momenten waarop de deelnemende vrouwen vragenlijsten invullen. Doordat we de vrouwen al tijdens de zwangerschap volgen, kunnen we goed in kaart brengen hoe de vrouwen hun zwangerschap ervaren en wat er precies verandert in hun houding ten opzichte van zichzelf, het ouderschap en de zwangerschap. Na de geboorte van het kind zijn er nog 2 momenten waarop de vrouwen vragenlijsten invullen over zichzelf en over het kind. Deze uitgebreide verzameling van alle gegevens zorgt ervoor dat we vragen kunnen beantwoorden over de ontwikkeling die vrouwen tijdens de zwangerschap doormaken en de relatie tussen deze ontwikkelingen en de gevoelens bij de opvoeding van hun kind.

In totaal hopen we dat ongeveer 1.500 zwangere vrouwen zullen deelnemen aan Generaties². Door dit aantal zo hoog mogelijk te krijgen, kunnen we goede conclusies trekken uit het onderzoek die opgaan voor de meeste zwangere vrouwen.

Generaties² wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam en het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Om het onderzoek uit te voeren, werken deze gerenommeerde onderzoeksinstituten samen met een groot aantal verloskundigenpraktijken in de regio Noord-Holland. Het is mede te danken aan het enthousiasme van al deze verloskundigen en hun goede samenwerking met Generaties² dat het onderzoek een succes is.