Verhoogde bloeddruk bij kinderen van rokende moeders

Het was al bekend dat roken tijdens de zwangerschap leidt tot lager geboortegewicht. Nu is er een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat kinderen van moeders die roken een verhoogde bloeddruk hebben bij hun geboorte.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 19 niet-rokende en 17 rokende moeders. De rokende vrouwen rookten gemiddeld 15 sigaretten per dag. Zij werden gevolgd tijdens de zwangerschap en direct na de bevalling werd een aantal tests gedaan bij hun pasgeboren baby’s. De baby’s kregen een band rond hun arm waarmee hun bloeddruk en hartslag werd gemeten. Daarna gingen de baby’s slapen in een speciaal bedje. Tijdens het slapen werd dit bedje in een hoek van 60° gezet, dus bijna rechtop. Zo konden de onderzoekers vaststellen hoe de bloeddruk en hartslag van de baby’s hierop reageerde. Deze tests werden herhaald toen het kind 3 maanden en 1 jaar oud was.
Uit dit onderzoek bleek dat de kinderen van rokende moeders tijdens de rustperiode voordat het bedje werd gekanteld een lagere hartslag en een hogere bloeddruk hadden dan de kinderen van niet-rokende moeders. Dit gold vooral wanneer de kinderen 3 maanden en 1 jaar oud waren. Ook veranderde de hartslag van kinderen van rokende moeders veel sterker door het kantelen van het bedje dan bij kinderen van niet-rokende moeders. Dit betekent dat kinderen van moeders die roken echt een veranderd ritme voor de bloedsomloop hebben.

De resultaten uit dit onderzoek zijn verontrustend, maar we willen hierbij wel wat kanttekeningen plaatsen. Ten eerste gaat het maar om een kleine onderzoeksgroep, in beide groepen zitten nog geen 20 moeders. Het zou beter zijn om dit onderzoek in een grotere groep baby’s uit te voeren, zodat er meer duidelijk wordt over hoe het in de bevolking zit. Ten tweede rookten de moeders in de rokende moeders groep gemiddeld 15 sigaretten per dag. Dat is veel. Als vrouwen roken tijdens de zwangerschap, dan is dat meestal veel minder. Deze groep bestaat dus niet uit de ‘doorsnee rokende zwangere vrouw’. Toch moeten de resultaten van dit onderzoek serieus genomen worden. Dat roken tijdens de zwangerschap nadelig kan zijn voor de gezondheid van pasgeboren baby’s weten we ook al uit eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat baby’s van moeders die tijdens de zwangerschap roken vaak lichter en minder sterk zijn bij de geboorte en minder hard groeien.

Uit: Cohen, G., Jeffery, H., Lagercrantz, H. en Katz-Salamon, M. (2010).Long-term repogramming of cardiovascular function in infants of active smokers. Hypertension, 55, 722-728.