Even voorstellen

Anja Huizink is bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent en werkt sinds kort bij Generaties².

Wat voor werk/onderzoek heeft u tot nu toe gedaan?
Ik ben gepromoveerd op onderzoek naar prenatale stress en hoe dat samenhangt met de ontwikkeling en de ontwikkeling van het jonge kind. Daarna heb ik ook binnen de grote Rotterdamse studie ‘Generation R’ gekeken of het gebruik van cannabis en nicotine tijdens de zwangerschap daarmee samenhangt, dat onderzoek werd verricht door een promovendus die ik begeleidde. Daarnaast heb ik ook veel ander onderzoek gedaan en begeleid, waarbij de rode draad is: wat maakt een jong kind of puber kwetsbaar voor gedragsproblemen, emotionele problemen of grensoverschrijdend gedrag, en wat is de rol van bijvoorbeeld stress daarbij? Welke biologische-psychologische factoren zijn daarbij van belang?

Wat heeft u bij Generaties² gebracht en wat zullen uw werkzaamheden zijn?
Ik heb veel interesse om weer verder te gaan met mijn onderzoek naar de zwangerschapsperiode en de eerste periode na de geboorte en Generaties² biedt daar veel mogelijkheden voor. Ik zal vanuit mijn eerdere ervaring en kennis op dit onderzoeksterrein mee kunnen denken over nieuwe onderzoeksvragen en onderzoeksmogelijkheden, en proberen daar geld voor te vinden. Het zou leuk zijn als ik een eigen promovendus zou kunnen begeleiden die binnen Generaties² gaat werken, maar daarvoor moet ik eerst goede plannen ontwikkelen, die op papier zetten en subsidie binnen halen.