Symposia en Congressen


Op 31 oktober 2011 organiseert De Fiom in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht op maandag 31 oktober de conferentie: ‘Waardevolle hulpverlening aan jonge/tienerouders’. Een afwisselend programma van lezingen, presentaties en workshops met als doel het uitwisselen van informatie over nieuwe ontwikkelingen en het delen van kennis en ervaringen. Hierbij ligt de focus op vragen over veiligheid en autonomie van moeder en kind en de verantwoordelijkheid van beleidsmakers hierin.

Voor beroepskrachten, leidinggevenden en beleidsmakers die met en voor jonge/tienerouders werken. Maatschappelijk werk, cultureel werk, jeugdzorg, jeugdhulp, opvangvoorzieningen waar jonge moeders komen, gemeenten, beleidsmakers en leerplichtambtenaren, ROC´s (zorg coördinatoren), tienermoederontmoetingspunten, jonge moeder projecten, jongerenloket, verloskundigen, kraamzorg, gehandicaptenzorg, GGD, vrijwilligersorganisaties.