Een huis voor jonge moeders en hun kinderen
 

De onderzoekers van Generaties² zijn ook erg geïnteresseerd in jonge moeders die zwanger zijn. Er is zelfs een gehele substudie aan een speciale groep jonge moeders gewijd. In deze studie volgen we jonge meiden die verblijven in het Moeder&Kindhuis van LSG-Rentray in Zutphen. Deze (aankomende) moeders zijn tussen de 12 en 23 jaar oud en vanwege gedrags- en of psychische problematiek zijn zij (nog) onvoldoende in staat om zelfstanding voor hun kind te zorgen. Het Moeder&Kindhuis geeft een gestructureerde en gespecialiseerde behandeling voor moeder en haar kind.
De jonge meiden moeten zich in het Moeder&Kindhuis aan behoorlijk wat regels houden. Zij vallen namelijk onder Jeugdzorg+, wat betekend dat hun verblijf in het huis besloten is. Zo gaan de deuren op slot gaan en hangen er camera’s in het huis. Gedurende het verblijf in het Moeder&Kindhuis doorloopt de jonge moeder echter verschillende fases, die van 0 tot 5. De fasen 0, 1 en 2 vinden plaats op een gestructureerde leefgroep met een zeer intensieve 24-uursbegeleiding. De fasen 3 en 4 vinden plaatst op een open groep met 24-uursbegeleiding gericht op zelfstandigheid. In fase 5 woont de moeder in een zelfstandige wooneenheid met ambulante begeleiding. Daarnaast wordt de moeder onder andere geholpen bij haar eigen problematiek en bij het vergroten van haar opvoedingsvaardigheden. De doel van deze behandeling is dat moeder en kind samen kunnen blijven; de moeder is de hoofdopvoeder van haar kind en kan zichzelf op adequate wijze staande houden in de maatschappij.
Voor de meeste moeders in het Moeder&Kindhuis geldt dat ze leven onder minder gunstige omstandigheden dan andere moeders in het onderzoek. Deze jonge moeders hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis, werken niet of gaan niet naar school en hebben weinig vrienden en familie die hen kunnen ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van jonge moeders met problemen vaak ook zelf gedragsproblemen ontwikkelen. Het doel van deze behandeling is dan ook om dit patroon te doorbreken. Omdat er nog niet veel onderzoek wordt gedaan naar jonge meiden in de besloten jeugdzorg, is dit onderzoek erg belangrijk.
De jonge moeders die mee doen aan het onderzoek volgen we vanaf het einde van haar zwangerschap totdat het kind anderhalf jaar is. We kunnen dan goed in beeld brengen welke ontwikkeling de jonge moeder als ouder doormaakt. Onderdelen van de het onderzoek zijn vragenlijsten en een interview. Ook kijken we met mee gedurende interactie tussen moeder en kind, bijvoorbeeld wanneer zij samen spelen.

Over een tijd hopen wij u enige resultaten te kunnen geven over het onderzoek naar deze speciale groep moeders!