Flinke subsidie voor Generaties²

07/09/2009

Stichting Tot Steun Nederland heeft besloten het onderzoek een flinke subsidie toe te kennen. Tijdens een feestelijke borrel zal het contract officieel worden ondertekend.

Het Generaties2 project is gericht op de ontwikkeling van zwangere vrouwen tot moeders en op de factoren voor succesvol ouderschap en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het project is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Orthopedagogiek (onderdeel van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek en onderzoeksinstituut EMGO+) en de afdelingen Verloskunde & Gynaecologie, Klinische Genetica, en Medische Psychologie van het VUmc. Via een groot aantal verloskundigenpraktijken in de regio Amsterdam worden deelnemers benaderd in hun eerste trimester van de zwangerschap. De subsidie van Stichting tot Steun Nederlands (STSN) maakt het mogelijk om extra inspanningen te doen om zwangere vrouwen uit moeilijk bereikbare risicogroepen te werven en om hen langdurig te volgen. De aandacht voor ouderschap als ontwikkelingsfase en de overgang naar de geboorte van een tweede kind vormen unieke kenmerken van het project. De subsidie maakt het tevens mogelijk om activiteiten te ontplooien voor de professionals die zich in de praktijk inzetten voor jonge risicogezinnen.

De STSN zet zich in voor projecten die ten goede komen aan meiden en jonge vrouwen die zijn opgegroeid in risicosituaties, zoals in het geval van verwaarlozing en mishandeling. “Zwangere vrouwen met een dergelijke achtergrond zijn mogelijk onzekerder ten aanzien van hun aanstaande ouderschap. Ook kunnen zij minder putten uit goede voorbeelden voor emotionele steun aan hun kind en kunnen ze zelf op minder ondersteuning uit hun omgeving rekenen. Mede hierdoor kunnen risico’s van de ene generatie worden overgedragen op de volgende generatie,” aldus Carlo Schuengel en Mirjam Oosterman, leiders van het project. “In onderzoek naar opvoeding zijn deze groepen echter vaak ondervertegenwoordigd, waardoor risico’s maar ook beschermende factoren nog onvoldoende worden begrepen. Dit maakt het moeilijker om aan te sluiten bij de informatie- en ondersteuningsbehoeften van deze gezinnen.”

Op 11 september 2009 zal de overeenkomst tussen STSN en de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek feestelijk worden ondertekend door de betrokken partijen.