Contact tijdens Corona

Bericht voor deelnemers


Beste ouders,

We hopen dat jullie en jullie gezin gezond en wel door de coronacrisis heen komen. Vanuit het Generaties2-project blijven we vanzelfsprekend bezig met onderzoek naar opvoeden en opgroeien, ook in deze tijd. 

Dit doen we nu wel, net als de meeste mensen, vanuit huis. Dit betekent dat we slechts heel beperkt papieren post kunnen verwerken. Ook telefonisch zijn we niet bereikbaar. Als u ons wilt bereiken kunt u dat het beste doen via email: info@generaties2.nl. Als u dingen wilt bespreken die niet gemakkelijk via email gaan, kunnen we een telefonische afspraak maken. Ook dan is het handig ons eerst even een berichtje per email te sturen.

Verder willen wij u laten weten dat we bezig zijn met het plannen van een meting over de impact van de COVID-19(Corona) epidemie op ouders en kinderen. We zijn ons bewust van de uitdagingen waar u als ouders voor gesteld bent in deze tijd van isolatie, (dreigende) ziekte en het combineren van werk en zorg/onderwijs aan kinderen. Meer informatie over hoe dit verloopt, en hoe ouders zich handhaven in deze extreme situatie kan helpen om gezinnen bij wie er problemen ontstaan te ondersteunen.

We hopen hier in de komende maanden op terug te komen.

Hartelijke groet, namens het gehele Generaties2 team,

Mirjam Oosterman en Carlo Schuengel (projectleiders)