Onderzoeksgegevens en privacy

Wij zorgen ervoor dat alle verzamelde gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens, zoals naam en adresgegevens van de deelnemers, worden tijdens het onderzoek gescheiden bewaard van de ingevulde vragenlijsten en andere gegevens die verzameld zijn tijdens bijvoorbeeld huisbezoeken. Onderzoeksgegevens worden niet op naam gekoppeld maar op een nummer. Alleen bevoegde onderzoekers van Generaties¬≤ kunnen deze nummers koppelen aan de contactgegevens van deelnemers. Voor alle onderzoeksgegevens geldt dat deze niet worden doorgegeven aan andere instanties. De opslag van de gegevens is gebonden aan bewaartermijnen. Wij volgen de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).