Onderzoek

Generaties² is een groot langlopend onderzoek naar ouderschap, opvoeding en ontwikkeling. Generaties² begint tijdens de zwangerschap en stelt moeders en hun eerste kind centraal, maar kijkt ook naar de andere leden van het gezin. 

Inhoud onderzoek

Welke verwachtingen hebben zwangere vrouwen van het aanstaande ouderschap en wat zijn hun ervaringen als hun kind er is? Vrouwen verschillen hierin niet alleen onderling, maar gaan ook anders over het moederschap denken in de overgang van zwanger naar moeder. We weten nog niet goed waar die verschillen vandaan komen. Generaties² kijkt daarom breed. Te denken valt aan de achtergrond van ouders, de opvoeding die ze zelf hebben ondervonden, de mate van stress en psychische gezondheid en biologische factoren die daar mee samenhangen, maar ook de steun die ouders ervaren van hun partner. Verder kijken we hoe de kinderen zich ontwikkelen en hoe de band tussen ouder en kind vorm krijgt.

Wie doen mee?

Generaties² is in 2009 gestart. Sindsdien hebben ongeveer 2000 moeders en hun kinderen meegedaan aan het onderzoek. Zowel tijdens de zwangerschap als daarna hebben moeders vragenlijsten ingevuld over het ouderschap en over de ontwikkeling van hun kind. Een deel van de moeders heeft ook meegedaan aan observaties, interviews en andere metingen tijdens huisbezoeken en bezoeken aan de Vrije Universiteit. Ook hebben we vaders gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

Overzicht meetmomenten

Tijdens de zwangerschap vonden metingen plaats toen de moeders 12, 22 en 32 weken zwanger waren. Sinds de geboorte van het eerste kind zijn er al zes metingen geweest: toen de kinderen 3 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 4 jaar, 4,5 jaar en 6-7 jaar oud waren. We hopen de gezinnen in de toekomst met nieuwe metingen te blijven volgen!

Voor meer details over de meetmomenten en -instrumenten van het onderzoek lees onze Engelstalige Factsheet.