Samenwerking

Door de jaren heen heeft Generaties² partnerschappen opgebouwd met een groot aantal partijen. Hierdoor vinden onderzoeksresultaten hun weg naar zorgprofessionals en beleidsmakers. Vanuit de praktijk komen ook nieuwe vragen en ideeën. Ook een relatief groot onderzoek als Generaties² kan sommige vragen niet alleen beantwoorden. Daarom werken we samen met collega-onderzoekers die vergelijkbaar onderzoek doen. Hieronder noemen we een aantal samenwerkingspartners. Daarnaast worden de fondsen en subsidiegevers genoemd die Generaties² mede mogelijk hebben gemaakt.

Organisaties

Personen

Subsidiegevers

* Dat Generaties² in 2009 grootschalig kon worden opgezet, hebben we te danken aan een grote startsubsidie van Stichting tot Steun Nederland. Dit fonds heeft enkele jaren later de activiteiten beëindigd en het beheer van de activiteiten overgedaan aan het fonds Pro Juventute.