Team

Het team van Generaties² bestaat uit onderzoekers, onderzoeksassistenten, datamanager en scriptie-studenten.

dr. Mirjam Oosterman

Rol: Projectleider en onderzoeker.

Expertise: Ouderschap, Ouder-Kind Interactie, Gehechtheid, Stressregulatie, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling.

prof.dr. Carlo Schuengel

Rol: Projectleider en onderzoeker.

Expertise: Gehechtheid, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Effectiviteit Interventies, Systematische Reviews.

dr. Marleen de Moor

Rol: Onderzoeker.

Expertise: Opvoeding, Genetische Aanleg, Motorische Ontwikkeling, Data-analyse.

dr. Anne Tharner

Rol: Onderzoeker.

Expertise: Ouder-Kind Interactie, Gehechtheid, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Sensitief Opvoedgedrag, Postpartum Depressie.

dr. Marije Verhage

Rol: Onderzoeker.

Expertise: Gehechtheid, Opvoedvertrouwen, Intergenerationele Overdracht, Data-analyse.

Lianne van Setten

Rol: Promovendus.

Expertise: Opvoeding, Motorische Ontwikkeling, Ouder-Kind Interactie, Gehechtheid, Temperament.

Mirte Forrer

Rol: Promovendus/ Scientist Practitioner.

Expertise: Ouder-Kind Interactie, Sensitiviteit, Opvoedgedrag, Jeugdbescherming.

Marina Ilias

Rol: Promovendus.

Expertise: Ouderbetrokkenheid, Ondersteuning van het Leren Thuis, Educatief Partnerschap, Schoolleergemeenschappen.

Annaleena Holopainen

Rol: Promovendus.

Expertise: Ouderlijke burn-out, Opvoedingsstress, (Traumatische) geboorte-ervaring, Transitie naar ouderschap.

Marina Pool

Rol: Thesebegeleider

Expertise: Begeleiding studenten.

Wendy Hugens

Rol: Datamanager

Expertise: Respondentgegevens, Database. 

Eva van Meeuwen-Veldhuijzen

Rol: Onderzoeksstagiair

Expertise: Dataverzameling.