Team

Het team van Generaties² bestaat uit onderzoekers, onderzoeksassistenten, datamanager en scriptie-studenten.

dr. Mirjam Oosterman

Rol: Projectleider en onderzoeker.

Expertise: Ouderschap, Ouder-Kind Interactie, Gehechtheid, Stressregulatie, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling.

prof.dr. Carlo Schuengel

Rol: Projectleider en onderzoeker.

Expertise: Gehechtheid, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Effectiviteit Interventies, Systematische Reviews.

dr. Marleen de Moor

Rol: Onderzoeker.

Expertise: Opvoeding, Genetische Aanleg, Motorische Ontwikkeling, Data-analyse.

dr. Anne Tharner

Rol: Onderzoeker.

Expertise: Ouder-Kind Interactie, Gehechtheid, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Sensitief Opvoedgedrag, Postpartum Depressie.

dr. Marije Verhage

Rol: Onderzoeker.

Expertise: Gehechtheid, Opvoedvertrouwen, Intergenerationele Overdracht, Data-analyse.

Lianne van Setten

Rol: Promovendus.

Expertise: Opvoeding, Motorische Ontwikkeling, Ouder-Kind Interactie, Gehechtheid, Temperament.

Mirte Forrer

Rol: Promovendus/ Scientist Practitioner.

Expertise: Ouder-Kind Interactie, Sensitiviteit, Opvoedgedrag, Jeugdbescherming.

Lianne Bakkum

Rol: Promovendus.

Expertise: Gehechtheidsrepresentatie, Onverwerkt Trauma, Stress.

Marina Ilias

Rol: Promovendus.

Expertise: Ouderbetrokkenheid, Ondersteuning van het Leren Thuis, Educatief Partnerschap, Schoolleergemeenschappen.

Bram Prins

Rol: Datamanager.

Expertise: Datamanagement, Online vragenlijsten, Gegevensverwerking.

Emma Wolters

Rol: Onderzoeksmedewerker.

Expertise: Coördinatie Dataverzameling, Studentbegeleiding, Coderen Moeder-Kind Interacties. 

Sara el Sobki

Rol: Onderzoeksmedewerker.

Expertise: Coördinatie Dataverzameling, Coderen Moeder-Kind Interacties.

Max Kusters

Rol: Onderzoeksmedewerker.

Expertise: Dataverzameling, Organiseren Lustrumdag.

Bram van Dijk

Rol: Onderzoeksmedewerker.

Expertise: Dataverzameling, Organiseren Lustrumdag.